Top 10 Chất độc khủng khiếp nhất trong lịch sử

Top 10 Chất độc khủng khiếp nhất trong lịch sử

Botulinum Nếu bạn đang xem Sherlock Holmes thì bạn sẽ biết về việc này. Độc tố Botulinum gây ra chứng Botulism (chứng ngộ độc thịt vì ăn phải xúc xích hoặc đồ hộp hỏng) và sẽ gây tử vong nếu không được điều trị ngay lập tức.Nó gây ra tình trạng liệt cơ, đưa cơ thể […]

Read More