Top 10 Thành tựu y tế đáng chú ý nhất năm 2017

Top 10 Thành tựu y tế đáng chú ý nhất năm 2017

Sinh thiết lỏng (Liquid Biopsies) trong chăm sóc bệnh nhân ung thư Thủ tục sinh thiết thông thường là lấy mô sống, còn “sinh thiết lỏng” là qua thử máu. Sự phức tạp của sinh thiết thông thường là ở chỗ, các tế bào ung thư rất nhỏ và ADN của nó rất giống với […]

Read More