Top 16 Kinh nghiệm dạy học tích cực dành cho giáo viên

Top 16 Kinh nghiệm dạy học tích cực dành cho giáo viên

Công việc của bạn là hướng dẫn quá trình nhận thức và học tập Hãy nhớ rằng công việc của bạn không phải là lái người khác theo một cách nghĩ cố định mà là giúp người khác nghĩ theo cách của họ. Hãy hướng dẫn để học sinh tự tìm hiểu vấn đề, đừng […]

Read More