YoGa Là Gì? Lợi Ích Của YoGa Đối Với Sức Khỏe 1

YoGa Là Gì? Lợi Ích Của YoGa Đối Với Sức Khỏe

YoGa Là Gì Yoga là một pháp môn trong Ấn Độ giáo, nhằm đạt đến tình trạng giải phóng bản ngã và kết hợp với Ðại Ngã (Atman hay Thực Tại Tối Thượng) qua nỗ lực tập trung tinh thần cao độ, tham thiền sâu lắng và quán định. Cái tên “Yoga” bắt nguồn từ […]

Read More