Top 8 đại dịch đáng sợ nhất lịch sử thế giới

Top 8 đại dịch đáng sợ nhất lịch sử thế giới

Dịch tả Nga Nằm trong số 7 lần dịch tả bùng phát thành đại dịch, dịch tả Nga hay còn gọi là dịch tả lần thứ 3, diễn ra vào năm 1852-1860. Thông qua đường thương mại từ Ấn Độ đến Nga, dịch tả đã bùng phát, sau đó lây lan sang Châu Âu và Bắc Mỹ. […]

Read More