Top 4 Trung tâm dạy diễn xuất tốt nhất ở Hà Nội

Top 4 Trung tâm dạy diễn xuất tốt nhất ở Hà Nội

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Nhà trường được thành lập ngày 23 tháng 09 năm 1955 với tên gọi Trường Nghệ thuật Quân đội. Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, diễn viên, nhân viên hoạt động trên các lĩnh […]

Read More