Top 4 Bài soạn “Làng” của Kim Lân hay nhất

Top 4 Bài soạn “Làng” của Kim Lân hay nhất

“Làng” – Bài 5 I. Đọc – hiểu văn bản: Câu 1. Truyện “Làng” đã xây dựng được môt tình huống truyện độc đáo làm bộc lộ sâu sắc tình yêu làng quê, tình yêu đất nước của nhân vật ông Hai. Đó là tình huống : ông Hai, một người dân làng Dầu rất […]

Read More