Top 8 Trường đại học đào tào ngành Marketing tốt nhất Việt Nam

Top 8 Trường đại học đào tào ngành Marketing tốt nhất Việt Nam

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là ngôi trường đại học kết hợp đào tạo giữa công nghệ thông tin, truyền thông với marketing trong chương trình giảng dạy, vừa giảng dạy lý thuyết, vừa đào tạo thực hành tại các doanh nghiệp. Học tập […]

Read More