Top 9 Cuốn sách hay nhất của Ma Văn Kháng

Top 9 Cuốn sách hay nhất của Ma Văn Kháng

Chuyện Của Lý Nhà văn thuộc lớp người không bao giờ được nghỉ ngơi. Dường như họ coi các giải thưởng như những trở ngại đáng tự hào chặn đường về quá khứ. “Chuyện của Lý” đúng như bạn nói là một cuộc phiêu lưu mới của Ma Văn Kháng, bởi trong cuốn này ông […]

Read More