Top 6 Trung tâm dạy diễn xuất tốt nhất ở TPHCM

Top 6 Trung tâm dạy diễn xuất tốt nhất ở TPHCM

Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TDP) Được thành lập từ năm 2002, trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TDP) là một nơi đóng góp vào sự phát triển của nền điện ảnh nước nhà bởi các hoạt động như: tài trợ làm phim ngắn cho các […]

Read More