Top 3 Trung tâm dạy trẻ tự kỷ uy tín ở Thanh Hóa

Top 3 Trung tâm dạy trẻ tự kỷ uy tín ở Thanh Hóa

Trường chuyên biệt Ban Mai Là một trung tâm với đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn, nhiệt huyết, yêu trẻ. Đầy đủ, hiện đại về cơ sở vật chất; Chu đáo trong các dịch vụ can thiệp (đánh giá sự phát triển của trẻ, tư vấn cha mẹ). Môi trường học thân […]

Read More