Top 9 Bài thơ hay của nhà bác học Lê Quí Đôn

Top 9 Bài thơ hay của nhà bác học Lê Quí Đôn

Bài thơ: Mẹ ơi con muốn lấy chồng Mẹ ơi con muốn lấy chồng (Hạn vần: Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao) Trình mẹ có hay? Nghĩ con không dại!Phải kén tấm chồng, mới yên phận gái.Đẹp lòng kia gặp gỡ là nên, thuận ý nọ lứa đôi cũng phảiMẹ suy bụng mẹ, sao […]

Read More