Top 4 Bài soạn: “Ca Huế trên sông Hương” hay nhất

Top 4 Bài soạn: “Ca Huế trên sông Hương” hay nhất

Ca Huế trên sông Hương – Bài 1. Bố cục:     – Phần 1 (từ đầu đến “lí hoài nam”): Giới thiệu về Huế, mảnh đất sản sinh ra những làn điệu dân ca.     – Phần 2 (đoạn còn lại): Những đặc sắc của ca Huế và sơ lược về cách biểu diễn, thưởng […]

Read More