Top 4 địa chỉ học võ Vovinam đẳng cấp nhất ở TP. HCM

Top 4 địa chỉ học võ Vovinam đẳng cấp nhất ở TP. HCM

Võ đường Phù Đổng Thành lập từ 24.10.1989, Võ đường – đoàn lân Vovinam Phù Đổng, quận 6 là một địa chỉ quen thuộc, một “ngôi nhà chung”, “đại gia đình” của các môn sinh khu vực Q.6 và lân cận. Tình đồng môn, anh em chất phác ở Võ đường Phù Đổng là một hấp lực mạnh […]

Read More