Top 7 Bác sĩ tim mạch giỏi ở Thành phố Hồ Chí Minh

Top 7 Bác sĩ tim mạch giỏi ở Thành phố Hồ Chí Minh

Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Quang Huân Chức vụ công tác:  Viện trưởng Viện tim thành phố Hồ Chí Minh Khoa Thông tim can thiệp – Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh Chuyên khoa Nội – Tim mạch – Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh Năm 1986 ông tốt nghiệp Đại học Y […]

Read More